FR Skates brake rubber

FR Skates brake rubber

FR Skates

FRBRK-RUB

New

5,90 €

Spare brake rubber pad for FR Skates / SEBA brakes.