10 skate parko etiketo patarimų, jei čia esate pirmą kartą


Pirma apsilankymas riedlenčių parke gali būti labai įdomus ir jaudinantis! Figūros nematytos, o žmonės atlieka neįtikėtinus triukus. Šis straipsnis apie skate parko etiketą, kaip derėtų jame elgtis, kad nesulaukti piktų žvilgsnių.

Skate parkas turi daugybę taisyklių – šalmai, apsaugos, darbo valandos, valandos skirtos atskirai riedlentėms, paspirtukams, BMX‘ams ar riedučiams ir pan. Skate parko etiketas yra nerašytos taisyklės, kurių reikėtų laikytis esant jame.

Šių taisyklių laikymasis pagelbės jums susirasti draugų, išvengsite nemalonumų ir neturėsite problemų su kitais skate parko lankytojais. Taigi visi mėgausis smagiai leidžiamu laiku, nesvarbu riedučiais, riedlente, BMX‘u ar paspirtuku važiuoja.

Kiekviename skate parke gali būti nustatytos vietinės bendruomenės specifinės taisyklės, bet pateikiame jums esmines 10 parko etiketo taisyklių. Jos galioja visuose skate parkuose.

1. Būkite mandagus

Jeigu keliaujate į naują vietą (naują skate parką, naują darbą, mokyklą ir pan.) labai svarbu būti mandagiam ir padaryti gerą įspūdį vietiniams. Jeigu esate malonus ir draugiškas, tikėtina, kad kiti žmonės taip pat bus jums draugiški.

Jeigu elgsitės kaip mulkis ir elgsitės kaip savo kieme, kiti skate parko dalyviai ne itin džiaugsis jūsų buvimu. Tikriausiai jums nepatinka jeigu kažkas kritikuoja jūsų važiavimo stilių ar išvaizdą, tad nekritikuokite kitų.

Jei važiuojate riedlente ir jums nukritus riedlentė nulekia tolyn, įspėkite kitus šūkteldami. Tai natūralu ir mandagu visuose skate parkuose. Mandagu būtų ir paprasčiausiai pasisveikinti su kitais kai susitinkate. Kitų žmonių triuko ar pastangų pagyrimas irgi yra sveikintinas.

2. Neužsiimkite vandalizmu

Vandalizmas ne tik yra nusikaltimas, bet skate parko gadinimas gali gerokai įsiutinti vietinius ir kitus lankytojus. Nepieškite grafičių, nešiukšlinkite, nespjaudykite, nevalgykite saulėgražų sėklų ir nemėtykite cigarečių nuorūkų parko erdvėje. Niekam nebus smagu važinėtis per jūsų išspjautą kramtomą gumą ar numestas šiukšles. Saulėgražų sėklos užblokuoja riedlentės ar diedučių ratukus taip pat kaip akmenukas.

Sugadintos kliūtys ir figūros gali sukelti rimtą pavojų visiems skate parko lankytojams. Niekas nenori susižeisti ir niekas nenori būti atsakingas už kitų žmonių sužalojimus. Rūpinkitės savo skate parku ir jis tarnaus dešimtmečius.

3. Neparafinuokite paviršių

Palikite savo parafiną namie. Didelė tikimybė, kad turėklai ir atbrailos jau bus parafinuotos vietinių riedlentininkų, riedutininkų ar paspirtukininkų. Kad patikrintumėte ar paviršius slidus, prabraukite su riedlente ar paspirtuku jį laikant rankose. Pajusite ar yra kibių vietų. Jeigu slydimas nepakankamai geras, parafinu galite patrinti savo riedlentę ar paspirtuką. Žmonės nebus susižavėję, jeigu atėjęs naujokas ims parafinu trinti kur papuola ir turėklus padarys mirtinai slidžius.  

4. Nekirskite kitų žmonių judėjimo trajektorijos

Jeigu kažkas važinėja aiškia trajektorija arba mokinasi atlikti triuką ant konkrečios kliūties, neužkirskite jiems kelio. Tai labai pavojinga ir stipriai erzina. Susidūrimas niekada neapsieina be skausmo ir traumų.

Apsižiūrėkite ir judėkite ta pačia trajektorija su skate parko srautu. Dažnu atveju judėjimo srautą galima nuspėti ir pagal skate parko konfigūracija. Jeigu norite kažkokį triuką atlikti važiuojant prieš srautą, visų pirma atsiklauskite kitų žmonių važinėjančių toje erdvėje.

5. Nesėdėkite ant kliūčių ir figūrų

Dauguma skate parkų turi suoliukus ar žalias erdves pasisėdėjimams. Sėdėjimas ant figūrų yra puikus būdas supykdyti kitus skate parko lankytojus arba būti nutrenktam. Čia taip pat išsitepsite savo kelnes su parafinu. Jeigu kažkas jūsų paprašė pasitraukti, nedelsiant duokite jam kelią. Jeigu to nepadarėte, rezultatas gali būti ne itin malonus. Stebėkite kur žmonės važinėja, nepastokite jiems kelio ir netūpinėkite ant kliūčių.

6. Pasiruošusio važiuoti pozicija

Žmonės kurie dažnai lanko skate parkuose stebi aplinkinius ir mato, kas yra pasiruošęs važiuoti ir kokia trajektorija judės. Tai padeda išvengti susidūrimų. Jūs turite ištransliuoti savo sekančius veiksmus.

Jeigu esate pasiruošęs važiuoti ir daryti triukus, taip ir atrodykite. Jūsų veiksmai turi būti lengvai nuspėjami ir nekelti abejonių.

7. Nesielkite vaikiškai

Nepasiduokite pykčio priepuoliams. Jeigu darant triuką nukritote, o tai atsitinka visiems, nepradėkite mėtyti ar daužyti savo riedlentės ar paspirtuko, nesivartykite ant žemės ir nerėkite, nebent esate rimtai sužeistas. Niekam nepatinka toks elgesys, paliksite tikrai prastą įspūdį. Nugriuvus pasijuokite iš savęs, žmonės pasijuoks kartu. Visi tai yra patyrę ir supranta jaudulį. Neadekvatus elgesys nepadės tobulai užbaigti triuko.

8. Jokių begalinių trajektorijų

Maži vaikai turi begalę energijos ir gali spirtis per visą skate parko teritoriją be paliovos. Jie maišosi visų kelyje ir niekas negali numatyti kur jie važiuos toliau. Dėl to tampa neįmanoma pasiruošti ir pradėti savo važiavimą bei suplanuoti saugią judėjimo trajektoriją.

Išsirinkite skate parko dalį ir joje važiuokite. Tada padarykite pertrauką. Niekam nepadarysite įspūdžio jei be paliovos malsitės po visą skate parką ir atliksite vos pora niekingų triukų.

9. Nesielkite neapgalvotai

Nesvarbu, važiuojate riedlente, riedučiais, bmx dviračiu ar paspirtuku, elkitės protingai. Tai nereiškia kad negalite tobulinti savo triukų, tačiau nedarykite to, ko neturite galimybių atlikti. Tobulinkite savo įgūdžius palaipsniui.

Dauguma skate parkų turi skirtingo sudėtingumo kliūtis, tad pradėkite mažesnių figūrų ir progresuodami pereikite prie sudėtingesnių ir didesnių. Niekam nebus malonu matyti kaip beviltiškai bandote padaryti triuką ir galiausiai susižalojate.

10.  Paisykite rašytinių skate parko taisyklių

Dauguma skate parkų turi rašytines taisykles, nurodančias būtinas apsaugos priemones, darbo valandas, minimalų amžių, draudžiančias vandalizmą ir pan. Labai svarbu laikytis šių taisyklių, kad skate parko neuždarytų dėl kokio nors nelaimingo atsitikimo ar nesulaukti teisėsaugos pareigūnų dėmesio. Jeigu skate parkas turi tualetus, neniokokite jų, nes kitą kartą atėjus neturėsite galimybės nusilengvinti.

Uždaruose skate parkuose yra nustatytas lankytojo mokestis. Nebandykite jo išvengti ir praslysti. Skate parko išlaikymo kaštai yra išties dideli, tad sąžininga būtų prisidėti prie jų gyvavimo pačių labui.

Patarimas pabaigai

Skate parkai yra tobula aplinka užsiimti visomis ekstremaliomis sporto šakomis – aggressive stiliaus riedučiais, triukiniais paspirtukais, BMX dviračiais ar riedlentėmis. Tad čia susiburia itin daug žmonių. Tam tikru metu skate parkai gali būti pilni mažų vaikų, ypač su paspirtukais. Jie neturi supratimo apie etiketą ir gali tikrai erzinti. Tad jeigu jums trūksta erdvės piko valandomis, pabandykite ten važiuoti kitu laiku, pvz anksti ryte arba vėlai vakare.